holistische massagetherapie

Wendy

Nascholing; Tinnitus

Tinnitus is geen aandoening dat zich alleen maar in het oor bevindt. En dat geeft perspectief om te onderzoeken waar Tinnitus nog meer mee te maken heeft. Deze training helpt met een bredere kijk te krijgen op de aandoening tinnitus.

Vele boeken en publicaties zijn reeds verschenen over tinnitus. We weten dat er veel versterkende omstandigheden zijn die tinnitus kunnen verergeren maar waar het precies door ontstaat, is nog steeds een groot raadsel. Tijdens deze training heb ik meer inzicht in de belevingswereld met clienten met tinnitus gekregen.

Hoe bereik je een vorm van acceptatie zodat ze bewust met deze aandoening om leren gaan.

 

Tinnitus-Market-1024x683

Opleidingsinstituut BivT

Empathie vermindert pijn

Empathie-768x506

Door een flinke dosis empathie tijdens het consult, voelen patiënten zich gesteund en ervaren ze minder pijn, zo blijkt uit onderzoek. In de meta-analyse, gepubliceerd in The Journal of the Royal Society of Medicine, wordt geconcludeerd dat vooral patiënten met pijn voordeel hebben van empathische positieve boodschappen van arts en therapeut. Ook hun tevredenheid over de ontvangen zorg verbetert.

In de systematische review werden de gegevens van 28 verschillende studies met in totaal meer dan 6000 patiënten gecombineerd. Het geeft extra gewicht aan het argument dat het herstel van patiënten verbetert als artsen en therapeuten meer empathie tonen en als zij zich positief opstellen ten aanzien van het herstel.

Het onderzoeksteam, afkomstig van de Universiteit van Oxford, bestudeerde gerandomiseerde klinische studies naar de werking van empathie en positieve communicatie tijdens consulten. De studies betroffen verschillende patiëntpopulaties waaronder patiënten met pijn, astma, een spastisch colon, artrose en herstel na een chirurgische ingreep. De sterkste motor achter herstel bleek een arts of therapeut te zijn die zich met vertrouwen uitsprak over het herstel van de patiënt.

Hoofdonderzoeker dr. Jeremy Howick, directeur van het Oxford University Empathy programma, zei: ‘Artsen kunnen veel meer doen dan medicijnen verstrekken om patiënten met milde tot matige pijn te helpen. Op basis van deze meta-analyse is het potentieel om de meeste patienten in de huisartspraktijk te helpen met empathie en positiviteit veelbelovend. Of patiënten nu medicijnen nodig hebben of niet, een dosis empathie toevoegen kan hun pijn verminderen en hun angst verlagen.’

 

Bron:
Howick, J., Moscrop, A., Mebius, A., Fanshawe, T. R., Lewith, G., Bishop, F. L., … Onakpoya, I. J. (2018). Effects of empathic and positive communication in healthcare consultations: a systematic review and meta-analysis. Journal of the Royal Society of Medicine, 111(7), 240–252.

Depressie en massagetherapie

Vorige maand heb ik bij mijn nascholing de focus gelegd op Depressie en massagetherapie bij Holos, massageacademie te Utrecht.

De masterclass werd onderricht door Madeleine Verhoeven, een lichaamsgericht therapeut met als specialisatie: Depressie. Zij weet precies de kern te pakken die de problematiek Depressie met zich meebrengt. Om deze reden wil ik jullie haar verhelderende kijk hierop zeker niet onthouden.

 

Hoe holistische massagetherapie kan helpen bij een depressie

door

 

Depressie! Veel mensen hebben er last van, sommige eenmalig, bij anderen is het een terugkerend probleem. Om het op te lossen wordt vaak gegrepen naar antidepressiva. Daarnaast is cognitieve gedragstherapie een behandelwijze die helpt om al pratend je gedachtepatronen in kaart te brengen. De meeste mensen denken echter niet aan holistische massagetherapie wanneer ze last hebben van somberheid, lusteloosheid en een negatief zelfbeeld. Toch kan holistische massagetherapie een verrassende invalshoek zijn wanneer je helemaal vastzit in je lijf, je gedachtes en je emoties.

De effecten van massage op een depressie

Massage heeft effect op heel je lichaam: spieren, bindweefsel, organen, het hormoonstelsel en het zenuwstelsel reageren positief op een aanraking. Ook op psychisch niveau heeft massage effect. Het wordt vaak als troostend, verzachtend en ontspannend ervaren. Onverwerkte gevoelens en stress liggen opgeslagen in je lichaam. Door massage kan dit allemaal voelbaar worden.

Voordat we ingaan op de kracht van holistische massagetherapie, gaan we kijken wat precies het effect is van een massage wanneer je last hebt van depressieve klachten:

  •          Ontspanning

Ten eerste zorgt een massage voor ontspanning. Een depressie wordt vaak veroorzaakt door chronische stress, bijvoorbeeld wanneer je opgroeit in een emotioneel onveilig gezin of een traumatische situatie hebt doorgemaakt. Aangezien je daardoor bedding mist, raakt je systeem bij het minste of geringste van slag en gaat het zelf stressreacties oproepen. Het is alsof je je continu teweer moet stellen tegen dreigend onheil. Een massage helpt je om stresshormonen als adrenaline en cortisol te reguleren en je spieren te ontspannen. Je bloed kan weer stromen en je ademhaling wordt rustiger.

  •          Je bent goed zoals je bent

Een massage spoort het lichaam aan om oxytocine, het knuffelhormoon, te produceren. Zo ga je je als vanzelf wat beter voelen. Een aandachtige en liefdevolle aanraking herinnert je daarnaast ook aan wie je in wezen bent: goed. Het brengt je dus in contact met je ware zelf, iets wat je in een depressie volledig kwijt raakt. Na een massage zijn over het algemeen je zelfveroordelende gedachtes als sneeuw voor de zon verdwenen, je emoties tot rust gekomen en geniet je meer van jezelf en je lichaam.

  •          Minder piekeren, meer voelen

In een depressie leef je voornamelijk in je hoofd, en vaak zelfs daarbuiten. Een eindeloze brei van piekergedachtes trekt alle energie naar boven. Vaak voelt dat ook als het verbreken van contact met je lijf ter hoogte van je keel, je borst of je buik. Een massage trekt daarentegen de energie uit je hoofd weer naar beneden, je lijf in, waar je weer contact krijgt met wie je daadwerkelijk bent. Je hoeft dan niet meer te denken over het verleden of de toekomst, alleen maar te ervaren. Wat een opluchting!

  •          Van stagnatie naar stroming

Depressie gaat ook over stagnatie op allerlei gebieden. Je gedachtes cirkelen in een rondje, je komt niet van de bank af, je weet niet meer waar je het voor doet, je geniet nergens van. Het is dus een aandoening die gaat over stuurloosheid en futloosheid. Er is geen energie en geen richting. Een massage helpt echter om je lijf weer te laten stromen. Niet alleen je bloed maar ook je energie wordt gestimuleerd om in beweging te komen. De koude plekken worden weer warm en je moeheid kan eruit. Opeens kun je weer voelen dat je meer bent dan een depressie.

Wat is de meerwaarde van holistische massagetherapie?

Holistische massagetherapie gaat niet alleen over masseren en aanraken, maar ook over bewustwording. Gedachtes, emoties en lichamelijke sensaties zijn geen afzonderlijke eenheden, maar spiegels van elkaar. Als het een verandert, bewegen de andere mee.

Iemand met een depressie heeft niet alleen negatieve gedachtes, maar bevindt zich ook in een emotionele roller coaster en zit opgesloten in zijn lijf: gespannen spieren, een hoge hartslag, hoofd- en buikpijn, pijnlijke nek, schouders, onderrug, druk op de borst, moeite met doorademen en ga zo maar door. Het lijf geeft daarmee uitdrukking aan hoe je in je vel en je leven zit. Met behulp van massagetherapie kun je dan ook veel te weten komen over wie jij bent en volgens welke overtuigingen je je leven leidt.

Bewustwording

Tijdens een sessie massagetherapie ben je met volledige aandacht bij je lichaam waardoor je gaat ervaren wat het lijf je te vertellen heeft. De ene plek is aangenaam, één centimeter verderop ervaar je pijnlijke sensaties en word je je gewaar dat je je hart op slot zet of dat je met je rug tegen de muur staat… Elke plek krijgt de aandacht die het verdient. Typisch voor een depressie is dat er een discrepantie is tussen wie je bent en hoe je vindt dat je zou moeten zijn. Het juist interpreteren van emoties is daardoor heel ingewikkeld.

Door massagetherapie leer je langzamerhand weer een gezonde relatie met jezelf en je signalen op te bouwen. Het gaat erom dat je de pijnlijke plekken in je lichaam, je moeilijke emoties en je nare gedachtes niet afwijst, maar ze accepteert zoals ze zijn. Door aandachtig te luisteren naar alles wat zich aandient, leer je jezelf kennen en komt er meer ruimte. De uitnodiging is dus om naar de pijn toe te gaan, deze te omarmen en te onderzoeken. Je zult merken dat je ergste draken eigenlijk baby’s zijn die al die tijd wanhopig om aandacht gevraagd hebben. Piekergedachtes, stagnatie en levensmoeheid kunnen zo transformeren in inzicht, stroming en levenslust.

Extra geld voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde

Eindelijk beseft de regering dat het investeren in preventie zeker de moeite waard is. Helaas is nu nog steeds het geval dat mensen eerst ziek moeten worden voordat er ingegrepen wordt. Dit houdt in dat mensen niet vanuit een preventief oogpunt behandeld mogen worden. Tenminste niet vanuit een vergoeding door de ziektekosten verzekering. Toen ik het onderstaande bericht las, was ik aangenaam verrast dat er blijkbaar toch beweging in deze stellingname zit.

 

29 oktober 2018

Namens het kabinet nam minister Bruins voor Medische Zorg en Sport op 11 oktober in Den Haag het manifest leefstijlgeneeskunde in ontvangst, in het bijzijn van relevante vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer, (medische) beroepsgroepen, professionals en pers. Het manifest werd overhandigd door het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG), samen met initiatiefnemer Martijn van Winkelhof.

Het NILG is oorspronkelijk een initiatief van LUMC en TNO en acteert onafhankelijk van verzekeraar(s), politieke of overheidsorganisaties. Zij hebben een positieve agenda en beogen geen ‘eigen schuld dikke bult’-geneeskunde. Ook streven zij niet naar een nieuw specialisme, zoals de leefstijlspecialist. Meer informatie treft u op www.nilg.eu.

Kort na ontvangst van het manifest, op 17 en 18 oktober, werd de begroting voor de volksgezondheid besproken in de Tweede Kamer. Omdat steeds duidelijker wordt dat leefstijl effectief is tegen sommige ziekten, stelt het ministerie van VWS 1 miljoen euro extra beschikbaar voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde. ZonMw investeert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al jaren substantieel in onderzoek naar leefstijl. Inmiddels is ook bekend dat VWS het extra onderzoeksgeld beschikbaar stelt via het programma Translationeel onderzoek.

Eerder heeft op verzoek van VWS ZonMw een Kennissynthese Voeding als behandeling van een (chronische) lichamelijke ziekte (2017) laten uitvoeren. Een artikel met de belangrijkste inhoudsaspecten treft u hier.

Bron: Nieuwsbrief Preventie ZonMw

 

Logo-VNIGweb

Meer water drinken voorkomt blaasontsteking

Eigenlijk kenden we deze volkswijsheid al, maar nu is het ook door middel van onderzoek bevestigd: voldoende water drinken voorkomt blaasontstekingen. Vooral vrouwen die onvoldoende water drinken, nog niet in de overgang zijn en frequent last hebben van blaasontstekingen, hebben hier baat bij (Hooton et al., 2018).

In een gerandomiseerde klinische studie werden 140 vrouwen die minder dan anderhalve liter vocht per dag dronken, verdeeld in twee groepen. De ene groep verhoogde gedurende een jaar de vochtinname met anderhalve liter per dag. De controlegroep handhaafde de gebruikelijke lage vochtinname. De groep vrouwen die meer water ging drinken, bleek veel minder vaak last te hebben van blaasontstekingen vergeleken met de controlegroep. Meer water drinken beschermde de vrouwen tegen het terugkeren van een blaasontsteking.

Voorafgaande aan de studie hadden de vrouwen gemiddeld 3,3 blaasinfecties per jaar. Na de studie had de behandelgroep gemiddeld 1,7 blaasontstekingen per jaar, bijna een halvering door eenvoudigweg meer te drinken. Het aantal antibioticavoorschriften halveerde bovendien in de groep die meer water dronk. Het aantal blaasontstekingsvrije dagen verdubbelde bij de behandelgroep.

Bron: Hooton, T. M., Vecchio, M., Iroz, A., Tack, I., Dornic, Q., Seksek, I., & Lotan, Y. (2018). Effect of Increased Daily Water Intake in Premenopausal Women With Recurrent Urinary Tract Infections. JAMA Internal Medicine.

 

brita_experience_personal_hydration_needs_woman_drinking_water

Bewustwording

Tijdens de vakantie neem ik vaak tijd voor bezinning en laat ik de gebeurtenissen in de afgelopen periode de revue passeren. Ik maak ruimte voor de vele boeken die mijn interesse gewekt hebben maar helaas nog niet aan de beurt zijn gekomen. Een van die boeken is het boek wat ik reeds in de blogs vermeld heb: ” Nieuwe geneeskunde”. Hierin staat een citaat dat voor mij een drijfveer is voor mijn praktijk.

 

 

“Elke mens die ziek is, is uniek.

Elke ziekte staat op zichzelf en heeft een eigen oorzaak.

Er is geen sprake van schuld, er is geen sprake van falen,

er is geen sprake van een straf.

Er is slechts sprake van een verstoord evenwicht.

Een poging tot herstel van de disbalans.

Bewustwording is de sleutel.”

Voetreflexmassage voorafgaand aan hartangiografie vermindert angst

In het tijdschrift Complementary Therapies in Clinical Practice is een studie verschenen waarin verpleegkundig onderzoekers van de Zanjan Universiteit te Iran rapporteren over de invloed van voetreflexbehandelingen op angst bij mannen die een coronaire angiografie moeten ondergaan (Ramezanibadr, Amini, Hossaingholipor, & Faghihzadeh, 2018).

Bij hartkatheterisatie (coronaire angiografie) kijkt of luistert een cardioloog niet alleen van buiten het lichaam naar het hart, maar doet hij ook onderzoek in hart en kransslagaders zelf. Dat gebeurt door middel van een katheter die door de huid en via de bloedbaan naar de kransslagaders wordt geleid. Via de katheter spuit de arts vervolgens contrastvloeistof in de kransslagader, waarna het bloedvat en stroomafwaartse vertakkingen goed zichtbaar worden op een röntgenfilmpje.

Uit eerder onderzoek blijkt dat voetreflexologie angstdempende effecten heeft. 150 volwassen mannen in de leeftijd van 40 tot 80 jaar werden gerandomiseerd over drie groepen. Een uur voor de angiografie ontving iedereen een behandeling van twintig minuten. Dat was ofwel een voetreflexmassage op punten van het hart, de zonnevlecht en de pijnappelklier (interventiegroep), een ‘nep’-voetreflexmassage op punten van de uterus (controlegroep) of een placebobehandeling bestaande uit gerichte aandacht en vragen van de patiënt beantwoorden (placebogroep).

Er waren drie meetmomenten: voorafgaand aan de behandeling van twintig minuten, vlak voordat de patiënten de operatiekamer in werden gereden en direct na de ingreep. Bij de eerste meting was het niveau van angst tussen de groepen hetzelfde. Een uur na de behandeling bleek het niveau van angst in de interventiegroep significant gedaald ten opzichte van de controle- en de placebogroep.

Bron:
Ramezanibadr, F., Amini, K., Hossaingholipor, K., & Faghihzadeh, S. (2018). The impacts of foot reflexology on anxiety among male candidates for coronary angiography: A three-group single-blind randomized clinical trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, 32, 200–204.

image

Masterclass; “Ritmische massage van de rug”

Een aantal maal per jaar volg ik een masterclass of deelopleiding. Deze opleidingsdagen zorgen ervoor dat ik verdieping kan geven in mijn behandelingen. Ik vind het erg belangrijk om kennis op te frissen en verder uit te bereiden. Zo ook de door de masterclass; “Ritmische massage van de rug”.

Korte omschrijving

Ritmische massage is een wezenlijk andere massage dan de Klassieke of Haptische. De massage heeft bij alle handelingen de Lemniscaat als uitgangspunt. De Lemniscaat als symbool staat voor integratie van het stoffelijke en het niet stoffelijke. De ritmische massage heeft als uitgangspunt de uitnodiging het levensritme te ervaren. Hierdoor ontstaat een ritme tussen masseur en de cliënt en tussen de cliënt en masseur. De cliënt wordt uitgenodigd zichzelf in het ritme te ontmoeten en te ervaren waar dit wel of niet voelbaar is. Bijzondere aandacht is er voor het gebied rond de 7e halswervel en het sacrum. De massage is vooral bekend binnen de antroposofische fysiotherapie.

 

jonge-vrouw-krijgt-een-rugmassage-in-een-spa-centrum_1139-1142

Reflexologie vermindert bekken- en lage rugpijn bij zwangere vrouwen

                     Reflexologie-e1525769020418-384x253

Voetreflexologie zorgt voor een merkbare vermindering van bekken- en lage rugpijn bij zwangere vrouwen. Ierse voetreflexologen onderzochten bij zwangere vrouwen de werking van voetreflextherapie. In totaal werden 90 vrouwen geselecteerd die voor het eerst moesten bevallen en last hadden van bekken- of lage rugpijn. Zij werden verdeeld in drie groepen, waarbij ze voetreflexologie, routinematige zorg of voetbaden ontvingen. Op de VAS-schaal voor pijnmeting van 0 tot 10 zakte de pijn met voetreflextherapie gemiddeld 1,64 punten. Bij vrouwen die een voetbad kregen nam de pijnscore met 0,48 punten toe en bij de vrouwen die routinematige zorg ontvingen nam de pijnscore met 0,36 punten af (Close, Sinclair, Cullough, Liddle, & Hughes, 2016).

De Ierse groep onderzocht bovendien het effect van voetreflexmassage op de stresshormonen cortisol en bèta-endorfinen. Hier publiceerden zij onlangs over in het vaktijdschrift Complementary therapies in clinical care. Continu hoge cortisolniveaus worden in verband gebracht met burn-out. Bèta-endorfine is een stof die onder meer zorgt voor een gevoel van voldoening nadat een taak volbracht is. Tevens reguleren bèta-endorfinen de manier waarop met stress wordt omgegaan. Het lijkt erop dat voetreflexmassage haar gunstige werking niet sorteert via regulatie van stresshormonen. Helaas was de groepsgrootte te klein om de effecten op deze stresshormonen goed te kunnen duiden, grootschaliger onderzoek is noodzakelijk (McCullough, Liddle, Close, Sinclair, & Hughes, 2018).

Uit een andere analyse van dezelfde groep vrouwen bleek wel dat zwangere vrouwen voetreflexmassage als prettig ervaren, er geen bijwerkingen zijn en de tweede fase van de bevalling wat soepeler verloopt na voetreflextherapie tijdens de zwangerschap (McCullough, Close, Liddle, Sinclair, & Hughes, 2017).

Bronnen:
Close, C., Sinclair, M., Cullough, J. M., Liddle, D., & Hughes, C. (2016). A pilot randomised controlled trial (RCT) investigating the effectiveness of reflexology for managing pregnancy low back and/or pelvic pain. Complementary Therapies in Clinical Practice, 23, 117–124.
McCullough, J. E. M., Liddle, S. D., Close, C., Sinclair, M., & Hughes, C. M. (2018). Reflexology: A randomised controlled trial investigating the effects on beta-endorphin, cortisol and pregnancy related stress. Complementary Therapies in Clinical Practice, 31, 76–84.
McCullough, J. E. M., Close, C., Liddle, S. D., Sinclair, M., & Hughes, C. M. (2017). A pilot randomised controlled trial exploring the effects of antenatal reflexology on labour outcomes. Midwifery, 55, 137–144.

Pijn komt uit je brein!

Ik las laatst dit artikel van Drs. Nadja van de Kleut over het ontstaan van chronische pijn en de verwerking ervan. Zij weet op een duidelijk te volgen manier uit te leggen wat de reactie van pijn op het lichaam en de hersenen.

Wendy 2

 

Wendy 1