wending

holistische massagetherapie

Vakantie sluiting !!!

Tijdens de vakantieperiode zal de praktijk gesloten zijn vanaf maandag 3 augustus.

Uitgerust en wel ben ik weer terug in de praktijk vanaf woensdag 19 augustus.

In de tussentijd wens ik jullie een fijne tijd om heerlijk tot rust te komen.

 

Stress… beroepsziekte nummer 1. Maar hoe komt dat?

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en dat is best veel.

Stress is een gezonde reactie van het lichaam op een ongezonde toestand. Dit kan teveel en te hard werken zijn, maar ook worden veroorzaakt door een slecht eetpatroon, teveel prikkels of bijvoorbeeld mentale druk.

Ons stresssysteem heeft zich in de loop der evolutie heel langzaam ontwikkeld. Zo’n  500 miljoen jaar geleden was het klaar. Een zeer ingenieus systeem dat maakt dat je het hoofd kan bieden aan relatief kortdurend en reëel gevaar. In de afgelopen eeuwen is onze maatschappij zeer snel veranderd en is stress, in welke vorm dan ook, een bijna permanent verschijnsel geworden. Hier is ons stress systeem niet op ingesteld en dat kan grote gevolgen hebben voor ons lichaam en ons functioneren.
Gelukkig kunnen wij als therapeuten een mooie bijdrage leveren aan herstel.

Praktijk vanaf 11 mei weer geopend !!!

Na 8 weken lockdown is het fijn weer aan de slag te mogen. Ik heet iedereen dan ook welkom om een sessie te plannen. Om na deze lange tijd van “social distancing” het fysieke contact weer aan te gaan. Aanraken geeft geborgenheid, geeft zorg voor een hernieuwd contact met je lijf. Het maakt dat je je welkom voelt in je leven!

 

Natuurlijk mag en wil ik niet voorbij gaan aan de risico’s die dit hernieuwde contact met zich meebrengt. We hebben een aantal regelingen getroffen om tot een zo veilig en soepel mogelijke werkhervatting te kunnen komen. Om uw en mijn veiligheid te kunnen bewerkstelligen heb ik enkele vragen vooraf die u naar waarheid moet beantwoorden.

Vraag 1: Heeft u nu één of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden)?

Vraag 2: Heeft u de afgelopen 24u COVID-19 symptomen gehad (lees hierboven)?

Vraag 3: Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?

Vraag 4: Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen Corona vastgesteld?

Als u op één van de vragen ja moet antwoorden, dan vraag ik u om mij dit telefonisch te laten weten. U kunt de afspraak kosteloos annuleren, ook wanneer u op de dag zelf annuleert. Gezondheid gaat boven alles op dit moment.

 

Daarnaast onze getroffen maatregelen:

* De openbare ruimtes zijn gesloten, het is dus niet mogelijk gebruik te maken van de wachtkamer en alleen bij hoge uitzondering kunt u gebruik maken van de toilet.

* Probeer op tijd te komen zodat ik u zelf welkom kan heten.

* De praktijk wordt tussendoor gelucht. Zoals altijd worden de hoezen en handdoeken na elke behandeling verschoond. Ook wordt de praktijk ontsmet en zal ikzelf tijdens de behandeling een mondkapje dragen, dit in verband met hygiëne/veiligheid.

Helaas zijn al deze voorzorgsmaatregelen nodig. Het maakt echter wel dat ik jullie weer met een gerust hart kan ontvangen.

 

WEES WELKOM !!!

Persoonlijke noot in deze Covid-19 tijd

Een rare, onwezenlijke tijd, waar angst en onzekerheid de boventoon voeren. Het is daarom belangrijk om ook de speciale momenten te zien die deze situatie voortbrengt. Ondanks de letterlijk afstand van 1,5 mtr. brengt het mensen ook weer dichter bij elkaar. Men spreekt van “social distance” echter het tegenovergestelde blijkt vaak waar. Natuurlijk mogen we het isolement van mensen in verzorgingstehuizen en eenzame ouderen niet over het hoofd zien. Gelukkig zien we steeds meer spontane buurt initiatieven en acties waarin deze groepen in het zonnetje worden gezet.

Voor mijzelf is deze tijd een tijd van bezinning. Tijd om letterlijk op te ruimen en alles eens de revue te laten passeren. Tijd om de boeken te lezen die al zo lang op een stapel liggen. Tijd om eens pas op de plaats te maken en niet alles zo efficiënt mogelijk in te plannen.

Het doet me wel verdriet dat ik mijn cliënten niet kan behandelen en ik mis het contact van het werkelijk zien en delen!

Gelukkig is de positieve lijn in ontwikkelingen ingezet en kunnen we weer voorzichtig uitkijken naar een weerzien. Ik zal jullie zeker op de hoogte houden wanneer de praktijk haar deuren weer mag openen.

Tot dan wens ik jullie heel veel kracht om deze situatie het hoofd te bieden.

Pas goed op jezelf en je medemens en “stay save”.

 

Warme groet en tot snel!!

Wendy

Vitamine D en het coronavirus

Deze dagen wordt ons hele denken en doen bepaald door de angst voor het Corona virus. Ook de vraag of de praktijk open blijft voor urgente situaties of dat we toch de deuren voorlopig dicht moeten doen. De zorgplicht blijft toch altijd het vraagstuk in deze kwestie.

Zodra er nieuwe berichten zijn vanuit de beroepsvereniging wil ik deze graag met jullie delen;

16 maart 2020

Vitamine D heeft sterk antivirale effecten en een adequate vitamine D-spiegel kan de lichaamseigen afweer tegen virussen verhogen. Vitamine D voorkomt replicatie van virussen, versterkt de barrièrefunctie (bv. van de slijmvliezen) en werkt ontstekingsremmend door productie van antiviraal werkend interferon.

Er is nog geen specifiek onderzoek uitgevoerd naar de effecten van vitamine D-suppletie bij mensen met het coronavirus, het virus is daar te nieuw voor. Maar er zijn indirecte aanwijzingen dat voldoende vitamine D het verloop van een virale besmetting met het Covid-19 coronavirus kan verbeteren.

In opgroeiende biggetjes bleek gesuppleerde 25-hydroxyvitamine D3 een door een ander type coronavirus veroorzaakte diarree te verlichten. Vitamine D verbeterde de darmstructuur en de immuunrespons bij deze varkentjes. Bij kinderen leidt een lage vitamine D-spiegel tot een sterk verhoogd risico om het rotavirus op te lopen. En vitamine D-suppletie beschermt hen tegen door het rotavirus veroorzaakte luchtweginfecties, volgens orthomoleculair deskundige Alex Vasquez.

Nu het coronavirus ook Nederland in zijn greep houdt, is het dus belangrijk om te zorgen voor een adequate vitamine D-spiegel. Een inname van 25-50 mcg per dag is aanbevolen voor 50-plussers. Een vitamine D-bepaling bij de huisarts en een aanvullende vitamine D-injectie is eventueel ook een optie.

Bronvermelding:
Yang, J., Tian, G., Chen, D. W., Zheng, P., Yu, J., Mao, X., … Yu, B. (2019). Dietary 25-Hydroxyvitamin D3 Supplementation Alleviates Porcine Epidemic Diarrhea Virus Infection by Improving Intestinal Structure and Immune Response in Weaned Pigs. Animals, 9, 627.

Vasquez A. Vitamin D and coronavirus. Geraadpleegd 11 maart

Echt contact geeft zin aan zorg

 

Tijdens het doornemen van mijn vakliteratuur kwam ik deze treffende publicatie tegen.

 

Door Hetty Jansen-Verhagen

Echt contact binnen de zorg wordt door cliënten en patiënten, therapeuten en artsen in de complementaire zorg als heel zinvol ervaren. Gelukkig hebben wij daar tijd voor. In de reguliere zorg, waar de patiënt een ‘zorgklant’ is, komt dat contact van mens tot mens, de empathische verbinding tussen zorgverlener en patiënt, tegenwoordig sterk onder druk te staan. Beiden ervaren stress door gebrek aan daadwerkelijk onderling contact waarbij oprechte aandacht, veiligheid en vertrouwen tot uiting kunnen komen. Terwijl dat stuk voor stuk belangrijke gezondheidsbevorderende elementen zijn.

Onze wereld wordt steeds meer geregeerd door technologie (‘kunnen’) en economie (‘hebben’). Patiënten zijn over het algemeen blij met de meetapparaten, instrumenten en digitale contactmogelijkheden in de zorg. Het maakt de zorg gemakkelijker, interessanter en maakt hen vitaler. De zorgverleners zijn ook blij, want het ondersteunt het doel om de beste zorg te kunnen verlenen. Een keerzijde van deze ontwikkelingen is echter dat het patiënt-‘zijn’ meer en meer in een ander daglicht komt te staan. De nieuwe geavanceerde technologische behandelmethoden, de verplicht gestelde protocollering en vastlegging van gegevens hebben de laatste jaren een enorme invloed op de tijd waarbinnen de zorgverlener echt contact met de patiënt kan hebben.

Medisch specialisten zijn inmiddels 40 procent van hun tijd kwijt aan verwerking van zorggegevens (Zorgvisie 20 nov. 2017).1 In diezelfde maand publiceerde de NOS een artikel met als kop ‘Psycholoog soms langer bezig met administratie dan met patiënt’.2 Ondanks druk op partijen die invloed hebben op dit beleid, heeft het er de laatste twee jaar niet in geresulteerd dat er een wijziging is aangebracht ten gunste van meer tijd en aandacht voor de patiënt. Deze wordt een zorgklant genoemd en erger nog, een zorgverzekeraar sprak laatst over patiënten als producten.

De keuze voor een zorgberoep wordt gemaakt vanuit de intrinsieke behoefte om voor kwetsbare en zieke mensen te zorgen. Om hen vanuit kennis, inzichten en oprechte aandacht te begeleiden naar gezondheid. Vroeger werd dit liefdewerk genoemd. Een roeping. Patiënten wenden zich tot de zorg met de hulpvraag om aandacht voor hun noden, hun ongemak, hun ziekten en kwalen. Zij zoeken de veiligheid van de kennis, ervaring en toewijding waarover de zorgverlener beschikt. In deze context zijn twee zingevingselementen betrokken: liefde en gezondheid. Twee wezenlijke behoeftes van de mens.

Meer informatie: www.hettyjansen.nl

Bronvermelding:

1. Bukman, B. (2017) Zorgverleners besteden 40 procent van hun tijd aan administratie Geraadpleegd op 21 november 2019.

2. van de Wiel, M (2016) Psycholoog soms langer bezig met administratie dan met patiënt Geraadpleegd op 21 november 2019.

3. Niessen, T (2019) Verpleegkundige, schrijver en spreker Geraadpleegd op 21 november 2019.

4. de Wachter, D.(2015) Liefde. Amsterdam: Uitgeverij Lanno Campus. ISBN 9789401421331

5. MuzIC (2019) Bijzondere ontmoetingen op de Intensive-Care Geraadpleegd op 21 november 2019.

2- daagse scholing: “Stromend door de overgang”

De helft van de bevolking krijgt er direct mee te maken. Soms al op jonge leeftijd, vaker rondom het vijftigste levensjaar. Bij de meeste vrouwen klopt de overgang stilletjes aan de deur; je heb het niet eens in de gaten. Je kinderen zijn in de puberteit of de deur uit en op het werk gaat het niet meer zo lekker. Je kent jezelf niet meer…..

Onwetendheid over deze fase en de hierbij behorende lichamelijke veranderingen maakt onzeker. Opvliegers, transpiratie aanvallen en wisselende stemmingen zijn slechts enkele symptomen van de overgang. Naast lichamelijke klachten kunnen wisselingen in de hormoonhuishouding leiden tot slapeloosheid en de meest uiteenlopende klachten en emoties. Uitgebreid onderzoek toont aan dat er een grote behoefte bestaat aan informatie over de overgang. Weten dat ‘het’ overgaat, dat het ‘slechts’ een fase in je leven is, biedt vrouwen heel wat rust. Wat vrouwen in de overgang nodig hebben, is erkenning en begrip!

Tijdens de overgang zijn de fysieke veranderingen in je hersenen van grote invloed op ons welzijn. De temperatuur in je hersenen stijgt en je hormoonspiegels veranderen. Hierdoor worden je temporale kwabben (je intuïtie) en het lymbisch systeem (emotie, motivatie, genot en emotioneel geheugen) beïnvloed, en die invloed zet je aan tot veranderingen in je leven! Zelf bepaal je of je dat ook werkelijk doet.

Je kunt de overgang als crisis, maar ook als een hergeboorte ervaren. Een periode waarin je als vrouw het besluit neemt of je verbitterd wordt…. of niet!

Door oude patronen en overtuigingen los te laten en maskers af te werpen creëer je ruimte voor innerlijke schoonheid, wijsheid, zuiverheid én genot! Je kiest om die wijze en krachtige vrouw te worden die je oorspronkelijk bent!

Into Flow biedt je deskundige begeleiding zodat je kunt worden wie je werkelijk bent!

1-daagse scholing; Hoofdpijnmassage

Ruim 2 miljoen Nederlanders lijden aan een vorm van hoofdpijn. 

Voor veel mensen zorgt hoofdpijn ervoor dat ze niet goed meer kunnen functioneren in het dagelijks leven. Twintig procent van de Nederlanders, dat is één op de vijf, heeft minimaal één dag in de week hoofdpijn.

We kennen diverse vormen hoofdpijn zoals:

Migraine.
Spanningshoofdpijn.
Clusterhoofdpijn.
Medicatie afhankelijke hoofdpijn.
Chronische dagelijkse hoofdpijn.
Kinder migraine.
Aangezichtspijn

Tijdens de cursus werden de volgende zaken besproken:

Uitleg verschillende vormen van hoofdpijn.
Hoofdpijn in het dagelijks leven.
De hoofdpijn massage technieken.
Ontspannende hoofdmassage.
Contra indicaties.

Na deze cursus ben ik in staat om op de juiste wijze bovenstaande technieken toe te passen in mijn massagepraktijk. Ik heb geleerd om op een zachte en unieke wijze mijn cliënten te behandelen zodat hoofdpijn klachten verminderen of verdwijnen.

 

Zonnevlecht

Bewust

Steeds meer mensen zijn bezig met het bewustzijn. Ik vond laatst een mooi stukje van Kathleen Pfeifer over dit onderwerp.

Bewust

Je bewust zijn van jezelf is een gave die met de leeftijd komt – gebruik het om aardig tegen jezelf te zijn. Als ik merk dat ik ergens over loop te piekeren, ben ik me er tegenwoordig van bewust, en ik snap de invloed die negatief denken op je gezondheid kan hebben, dus zeg ik aardige dingen tegen mezelf om te vermijden dat ik in paniek raak of depressief word. Ik zeg dingen als “het komt wel goed, alles komt in orde, je kunt dit…” en “gewoon doorademen”; ik probeer ook dingen uit te vissen in plaats van me overweldigd te voelen door iets. Als ik ergens bedroefd om ben huil ik eens lekker en gooi het eruit. Mezelf rust en tijd geven om ergens kalm over na te denken kan het heilzaamste zijn dat ik kan doen, aangezien het me helpt om de waarheid ergens over te achterhalen.

Kathleen Pfeiffer.

Citaat Tsjwang-tse

De mens kan zijn reflectie niet zien in stromend water,

alleen in stilstaand water.