wending

holistische massagetherapie

Extra geld voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde

Eindelijk beseft de regering dat het investeren in preventie zeker de moeite waard is. Helaas is nu nog steeds het geval dat mensen eerst ziek moeten worden voordat er ingegrepen wordt. Dit houdt in dat mensen niet vanuit een preventief oogpunt behandeld mogen worden. Tenminste niet vanuit een vergoeding door de ziektekosten verzekering. Toen ik het onderstaande bericht las, was ik aangenaam verrast dat er blijkbaar toch beweging in deze stellingname zit.

 

29 oktober 2018

Namens het kabinet nam minister Bruins voor Medische Zorg en Sport op 11 oktober in Den Haag het manifest leefstijlgeneeskunde in ontvangst, in het bijzijn van relevante vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer, (medische) beroepsgroepen, professionals en pers. Het manifest werd overhandigd door het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG), samen met initiatiefnemer Martijn van Winkelhof.

Het NILG is oorspronkelijk een initiatief van LUMC en TNO en acteert onafhankelijk van verzekeraar(s), politieke of overheidsorganisaties. Zij hebben een positieve agenda en beogen geen ‘eigen schuld dikke bult’-geneeskunde. Ook streven zij niet naar een nieuw specialisme, zoals de leefstijlspecialist. Meer informatie treft u op www.nilg.eu.

Kort na ontvangst van het manifest, op 17 en 18 oktober, werd de begroting voor de volksgezondheid besproken in de Tweede Kamer. Omdat steeds duidelijker wordt dat leefstijl effectief is tegen sommige ziekten, stelt het ministerie van VWS 1 miljoen euro extra beschikbaar voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde. ZonMw investeert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al jaren substantieel in onderzoek naar leefstijl. Inmiddels is ook bekend dat VWS het extra onderzoeksgeld beschikbaar stelt via het programma Translationeel onderzoek.

Eerder heeft op verzoek van VWS ZonMw een Kennissynthese Voeding als behandeling van een (chronische) lichamelijke ziekte (2017) laten uitvoeren. Een artikel met de belangrijkste inhoudsaspecten treft u hier.

Bron: Nieuwsbrief Preventie ZonMw

 

Logo-VNIGweb

Meer water drinken voorkomt blaasontsteking

Eigenlijk kenden we deze volkswijsheid al, maar nu is het ook door middel van onderzoek bevestigd: voldoende water drinken voorkomt blaasontstekingen. Vooral vrouwen die onvoldoende water drinken, nog niet in de overgang zijn en frequent last hebben van blaasontstekingen, hebben hier baat bij (Hooton et al., 2018).

In een gerandomiseerde klinische studie werden 140 vrouwen die minder dan anderhalve liter vocht per dag dronken, verdeeld in twee groepen. De ene groep verhoogde gedurende een jaar de vochtinname met anderhalve liter per dag. De controlegroep handhaafde de gebruikelijke lage vochtinname. De groep vrouwen die meer water ging drinken, bleek veel minder vaak last te hebben van blaasontstekingen vergeleken met de controlegroep. Meer water drinken beschermde de vrouwen tegen het terugkeren van een blaasontsteking.

Voorafgaande aan de studie hadden de vrouwen gemiddeld 3,3 blaasinfecties per jaar. Na de studie had de behandelgroep gemiddeld 1,7 blaasontstekingen per jaar, bijna een halvering door eenvoudigweg meer te drinken. Het aantal antibioticavoorschriften halveerde bovendien in de groep die meer water dronk. Het aantal blaasontstekingsvrije dagen verdubbelde bij de behandelgroep.

Bron: Hooton, T. M., Vecchio, M., Iroz, A., Tack, I., Dornic, Q., Seksek, I., & Lotan, Y. (2018). Effect of Increased Daily Water Intake in Premenopausal Women With Recurrent Urinary Tract Infections. JAMA Internal Medicine.

 

brita_experience_personal_hydration_needs_woman_drinking_water

Bewustwording

Tijdens de vakantie neem ik vaak tijd voor bezinning en laat ik de gebeurtenissen in de afgelopen periode de revue passeren. Ik maak ruimte voor de vele boeken die mijn interesse gewekt hebben maar helaas nog niet aan de beurt zijn gekomen. Een van die boeken is het boek wat ik reeds in de blogs vermeld heb: ” Nieuwe geneeskunde”. Hierin staat een citaat dat voor mij een drijfveer is voor mijn praktijk.

 

 

“Elke mens die ziek is, is uniek.

Elke ziekte staat op zichzelf en heeft een eigen oorzaak.

Er is geen sprake van schuld, er is geen sprake van falen,

er is geen sprake van een straf.

Er is slechts sprake van een verstoord evenwicht.

Een poging tot herstel van de disbalans.

Bewustwording is de sleutel.”

Voetreflexmassage voorafgaand aan hartangiografie vermindert angst

In het tijdschrift Complementary Therapies in Clinical Practice is een studie verschenen waarin verpleegkundig onderzoekers van de Zanjan Universiteit te Iran rapporteren over de invloed van voetreflexbehandelingen op angst bij mannen die een coronaire angiografie moeten ondergaan (Ramezanibadr, Amini, Hossaingholipor, & Faghihzadeh, 2018).

Bij hartkatheterisatie (coronaire angiografie) kijkt of luistert een cardioloog niet alleen van buiten het lichaam naar het hart, maar doet hij ook onderzoek in hart en kransslagaders zelf. Dat gebeurt door middel van een katheter die door de huid en via de bloedbaan naar de kransslagaders wordt geleid. Via de katheter spuit de arts vervolgens contrastvloeistof in de kransslagader, waarna het bloedvat en stroomafwaartse vertakkingen goed zichtbaar worden op een röntgenfilmpje.

Uit eerder onderzoek blijkt dat voetreflexologie angstdempende effecten heeft. 150 volwassen mannen in de leeftijd van 40 tot 80 jaar werden gerandomiseerd over drie groepen. Een uur voor de angiografie ontving iedereen een behandeling van twintig minuten. Dat was ofwel een voetreflexmassage op punten van het hart, de zonnevlecht en de pijnappelklier (interventiegroep), een ‘nep’-voetreflexmassage op punten van de uterus (controlegroep) of een placebobehandeling bestaande uit gerichte aandacht en vragen van de patiënt beantwoorden (placebogroep).

Er waren drie meetmomenten: voorafgaand aan de behandeling van twintig minuten, vlak voordat de patiënten de operatiekamer in werden gereden en direct na de ingreep. Bij de eerste meting was het niveau van angst tussen de groepen hetzelfde. Een uur na de behandeling bleek het niveau van angst in de interventiegroep significant gedaald ten opzichte van de controle- en de placebogroep.

Bron:
Ramezanibadr, F., Amini, K., Hossaingholipor, K., & Faghihzadeh, S. (2018). The impacts of foot reflexology on anxiety among male candidates for coronary angiography: A three-group single-blind randomized clinical trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, 32, 200–204.

image

Masterclass; “Ritmische massage van de rug”

Een aantal maal per jaar volg ik een masterclass of deelopleiding. Deze opleidingsdagen zorgen ervoor dat ik verdieping kan geven in mijn behandelingen. Ik vind het erg belangrijk om kennis op te frissen en verder uit te bereiden. Zo ook de door de masterclass; “Ritmische massage van de rug”.

Korte omschrijving

Ritmische massage is een wezenlijk andere massage dan de Klassieke of Haptische. De massage heeft bij alle handelingen de Lemniscaat als uitgangspunt. De Lemniscaat als symbool staat voor integratie van het stoffelijke en het niet stoffelijke. De ritmische massage heeft als uitgangspunt de uitnodiging het levensritme te ervaren. Hierdoor ontstaat een ritme tussen masseur en de cliënt en tussen de cliënt en masseur. De cliënt wordt uitgenodigd zichzelf in het ritme te ontmoeten en te ervaren waar dit wel of niet voelbaar is. Bijzondere aandacht is er voor het gebied rond de 7e halswervel en het sacrum. De massage is vooral bekend binnen de antroposofische fysiotherapie.

 

jonge-vrouw-krijgt-een-rugmassage-in-een-spa-centrum_1139-1142

Reflexologie vermindert bekken- en lage rugpijn bij zwangere vrouwen

                     Reflexologie-e1525769020418-384x253

Voetreflexologie zorgt voor een merkbare vermindering van bekken- en lage rugpijn bij zwangere vrouwen. Ierse voetreflexologen onderzochten bij zwangere vrouwen de werking van voetreflextherapie. In totaal werden 90 vrouwen geselecteerd die voor het eerst moesten bevallen en last hadden van bekken- of lage rugpijn. Zij werden verdeeld in drie groepen, waarbij ze voetreflexologie, routinematige zorg of voetbaden ontvingen. Op de VAS-schaal voor pijnmeting van 0 tot 10 zakte de pijn met voetreflextherapie gemiddeld 1,64 punten. Bij vrouwen die een voetbad kregen nam de pijnscore met 0,48 punten toe en bij de vrouwen die routinematige zorg ontvingen nam de pijnscore met 0,36 punten af (Close, Sinclair, Cullough, Liddle, & Hughes, 2016).

De Ierse groep onderzocht bovendien het effect van voetreflexmassage op de stresshormonen cortisol en bèta-endorfinen. Hier publiceerden zij onlangs over in het vaktijdschrift Complementary therapies in clinical care. Continu hoge cortisolniveaus worden in verband gebracht met burn-out. Bèta-endorfine is een stof die onder meer zorgt voor een gevoel van voldoening nadat een taak volbracht is. Tevens reguleren bèta-endorfinen de manier waarop met stress wordt omgegaan. Het lijkt erop dat voetreflexmassage haar gunstige werking niet sorteert via regulatie van stresshormonen. Helaas was de groepsgrootte te klein om de effecten op deze stresshormonen goed te kunnen duiden, grootschaliger onderzoek is noodzakelijk (McCullough, Liddle, Close, Sinclair, & Hughes, 2018).

Uit een andere analyse van dezelfde groep vrouwen bleek wel dat zwangere vrouwen voetreflexmassage als prettig ervaren, er geen bijwerkingen zijn en de tweede fase van de bevalling wat soepeler verloopt na voetreflextherapie tijdens de zwangerschap (McCullough, Close, Liddle, Sinclair, & Hughes, 2017).

Bronnen:
Close, C., Sinclair, M., Cullough, J. M., Liddle, D., & Hughes, C. (2016). A pilot randomised controlled trial (RCT) investigating the effectiveness of reflexology for managing pregnancy low back and/or pelvic pain. Complementary Therapies in Clinical Practice, 23, 117–124.
McCullough, J. E. M., Liddle, S. D., Close, C., Sinclair, M., & Hughes, C. M. (2018). Reflexology: A randomised controlled trial investigating the effects on beta-endorphin, cortisol and pregnancy related stress. Complementary Therapies in Clinical Practice, 31, 76–84.
McCullough, J. E. M., Close, C., Liddle, S. D., Sinclair, M., & Hughes, C. M. (2017). A pilot randomised controlled trial exploring the effects of antenatal reflexology on labour outcomes. Midwifery, 55, 137–144.

Pijn komt uit je brein!

Ik las laatst dit artikel van Drs. Nadja van de Kleut over het ontstaan van chronische pijn en de verwerking ervan. Zij weet op een duidelijk te volgen manier uit te leggen wat de reactie van pijn op het lichaam en de hersenen.

Wendy 2

 

Wendy 1

Masterclass Stress en burn-out

Afgelopen week heb ik met veel plezier een medische nascholing  “Stress en burn-out” bij Holos te Utrecht gevolgd.

Helaas komen deze klachten steeds vaker in de praktijk voor en is het daarom erg belangrijk om up-to-date te blijven binnen dit onderwerp. Hieronder vinden jullie een omschrijving van deze masterclass.

” Langdurige en vaak optredende stressreacties leiden op diverse manieren tot chronische fysieke en geestelijke klachten en kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van allerlei medische aandoeningen. Op de lange termijn kan chronische stress leiden tot een stadium van geestelijk en fysiek opgebrand zijn: de zo geheten burn-out.
In deze eendaagse masterclass gaan we zowel kijken naar hoe en wat er allemaal in lichaam en geest verandert bij verschillende stadia van stress, als naar de fysieke, geestelijke en sociale processen die eraan ten grondslag liggen. Naast de nodige theorie zullen we ook met een breed scala aan praktische oefeningen aan de slag gaan. Er is daarbij ruimte voor de inbreng van eigen ervaringen. Het is de bedoeling dat er aan het eind van de dag een multidimensionaal beeld van stress en burn-out tot stand is gekomen.”

 

logo_holos_academie

Praktijk verhuisd!

Vanaf 01-02-2018 is de Massagetherapie praktijk Wending verhuisd naar een nieuw adres in Son.

Per directe ingang bent u van harte welkom op Boslaan 4A, 5691 CW te Son. De verdere contactgegevens blijven als vanouds.

Tot ziens !!!

IMG_5208