wending

holistische massagetherapie

Persoonlijke noot in deze Covid-19 tijd

Een rare, onwezenlijke tijd, waar angst en onzekerheid de boventoon voeren. Het is daarom belangrijk om ook de speciale momenten te zien die deze situatie voortbrengt. Ondanks de letterlijk afstand van 1,5 mtr. brengt het mensen ook weer dichter bij elkaar. Men spreekt van “social distance” echter het tegenovergestelde blijkt vaak waar. Natuurlijk mogen we het isolement van mensen in verzorgingstehuizen en eenzame ouderen niet over het hoofd zien. Gelukkig zien we steeds meer spontane buurt initiatieven en acties waarin deze groepen in het zonnetje worden gezet.

Voor mijzelf is deze tijd een tijd van bezinning. Tijd om letterlijk op te ruimen en alles eens de revue te laten passeren. Tijd om de boeken te lezen die al zo lang op een stapel liggen. Tijd om eens pas op de plaats te maken en niet alles zo efficiënt mogelijk in te plannen.

Het doet me wel verdriet dat ik mijn cliënten niet kan behandelen en ik mis het contact van het werkelijk zien en delen!

Gelukkig is de positieve lijn in ontwikkelingen ingezet en kunnen we weer voorzichtig uitkijken naar een weerzien. Ik zal jullie zeker op de hoogte houden wanneer de praktijk haar deuren weer mag openen.

Tot dan wens ik jullie heel veel kracht om deze situatie het hoofd te bieden.

Pas goed op jezelf en je medemens en “stay save”.

 

Warme groet en tot snel!!

Wendy

Vitamine D en het coronavirus

Deze dagen wordt ons hele denken en doen bepaald door de angst voor het Corona virus. Ook de vraag of de praktijk open blijft voor urgente situaties of dat we toch de deuren voorlopig dicht moeten doen. De zorgplicht blijft toch altijd het vraagstuk in deze kwestie.

Zodra er nieuwe berichten zijn vanuit de beroepsvereniging wil ik deze graag met jullie delen;

16 maart 2020

Vitamine D heeft sterk antivirale effecten en een adequate vitamine D-spiegel kan de lichaamseigen afweer tegen virussen verhogen. Vitamine D voorkomt replicatie van virussen, versterkt de barrièrefunctie (bv. van de slijmvliezen) en werkt ontstekingsremmend door productie van antiviraal werkend interferon.

Er is nog geen specifiek onderzoek uitgevoerd naar de effecten van vitamine D-suppletie bij mensen met het coronavirus, het virus is daar te nieuw voor. Maar er zijn indirecte aanwijzingen dat voldoende vitamine D het verloop van een virale besmetting met het Covid-19 coronavirus kan verbeteren.

In opgroeiende biggetjes bleek gesuppleerde 25-hydroxyvitamine D3 een door een ander type coronavirus veroorzaakte diarree te verlichten. Vitamine D verbeterde de darmstructuur en de immuunrespons bij deze varkentjes. Bij kinderen leidt een lage vitamine D-spiegel tot een sterk verhoogd risico om het rotavirus op te lopen. En vitamine D-suppletie beschermt hen tegen door het rotavirus veroorzaakte luchtweginfecties, volgens orthomoleculair deskundige Alex Vasquez.

Nu het coronavirus ook Nederland in zijn greep houdt, is het dus belangrijk om te zorgen voor een adequate vitamine D-spiegel. Een inname van 25-50 mcg per dag is aanbevolen voor 50-plussers. Een vitamine D-bepaling bij de huisarts en een aanvullende vitamine D-injectie is eventueel ook een optie.

Bronvermelding:
Yang, J., Tian, G., Chen, D. W., Zheng, P., Yu, J., Mao, X., … Yu, B. (2019). Dietary 25-Hydroxyvitamin D3 Supplementation Alleviates Porcine Epidemic Diarrhea Virus Infection by Improving Intestinal Structure and Immune Response in Weaned Pigs. Animals, 9, 627.

Vasquez A. Vitamin D and coronavirus. Geraadpleegd 11 maart

Echt contact geeft zin aan zorg

 

Tijdens het doornemen van mijn vakliteratuur kwam ik deze treffende publicatie tegen.

 

Door Hetty Jansen-Verhagen

Echt contact binnen de zorg wordt door cliënten en patiënten, therapeuten en artsen in de complementaire zorg als heel zinvol ervaren. Gelukkig hebben wij daar tijd voor. In de reguliere zorg, waar de patiënt een ‘zorgklant’ is, komt dat contact van mens tot mens, de empathische verbinding tussen zorgverlener en patiënt, tegenwoordig sterk onder druk te staan. Beiden ervaren stress door gebrek aan daadwerkelijk onderling contact waarbij oprechte aandacht, veiligheid en vertrouwen tot uiting kunnen komen. Terwijl dat stuk voor stuk belangrijke gezondheidsbevorderende elementen zijn.

Onze wereld wordt steeds meer geregeerd door technologie (‘kunnen’) en economie (‘hebben’). Patiënten zijn over het algemeen blij met de meetapparaten, instrumenten en digitale contactmogelijkheden in de zorg. Het maakt de zorg gemakkelijker, interessanter en maakt hen vitaler. De zorgverleners zijn ook blij, want het ondersteunt het doel om de beste zorg te kunnen verlenen. Een keerzijde van deze ontwikkelingen is echter dat het patiënt-‘zijn’ meer en meer in een ander daglicht komt te staan. De nieuwe geavanceerde technologische behandelmethoden, de verplicht gestelde protocollering en vastlegging van gegevens hebben de laatste jaren een enorme invloed op de tijd waarbinnen de zorgverlener echt contact met de patiënt kan hebben.

Medisch specialisten zijn inmiddels 40 procent van hun tijd kwijt aan verwerking van zorggegevens (Zorgvisie 20 nov. 2017).1 In diezelfde maand publiceerde de NOS een artikel met als kop ‘Psycholoog soms langer bezig met administratie dan met patiënt’.2 Ondanks druk op partijen die invloed hebben op dit beleid, heeft het er de laatste twee jaar niet in geresulteerd dat er een wijziging is aangebracht ten gunste van meer tijd en aandacht voor de patiënt. Deze wordt een zorgklant genoemd en erger nog, een zorgverzekeraar sprak laatst over patiënten als producten.

De keuze voor een zorgberoep wordt gemaakt vanuit de intrinsieke behoefte om voor kwetsbare en zieke mensen te zorgen. Om hen vanuit kennis, inzichten en oprechte aandacht te begeleiden naar gezondheid. Vroeger werd dit liefdewerk genoemd. Een roeping. Patiënten wenden zich tot de zorg met de hulpvraag om aandacht voor hun noden, hun ongemak, hun ziekten en kwalen. Zij zoeken de veiligheid van de kennis, ervaring en toewijding waarover de zorgverlener beschikt. In deze context zijn twee zingevingselementen betrokken: liefde en gezondheid. Twee wezenlijke behoeftes van de mens.

Meer informatie: www.hettyjansen.nl

Bronvermelding:

1. Bukman, B. (2017) Zorgverleners besteden 40 procent van hun tijd aan administratie Geraadpleegd op 21 november 2019.

2. van de Wiel, M (2016) Psycholoog soms langer bezig met administratie dan met patiënt Geraadpleegd op 21 november 2019.

3. Niessen, T (2019) Verpleegkundige, schrijver en spreker Geraadpleegd op 21 november 2019.

4. de Wachter, D.(2015) Liefde. Amsterdam: Uitgeverij Lanno Campus. ISBN 9789401421331

5. MuzIC (2019) Bijzondere ontmoetingen op de Intensive-Care Geraadpleegd op 21 november 2019.

2- daagse scholing: “Stromend door de overgang”

De helft van de bevolking krijgt er direct mee te maken. Soms al op jonge leeftijd, vaker rondom het vijftigste levensjaar. Bij de meeste vrouwen klopt de overgang stilletjes aan de deur; je heb het niet eens in de gaten. Je kinderen zijn in de puberteit of de deur uit en op het werk gaat het niet meer zo lekker. Je kent jezelf niet meer…..

Onwetendheid over deze fase en de hierbij behorende lichamelijke veranderingen maakt onzeker. Opvliegers, transpiratie aanvallen en wisselende stemmingen zijn slechts enkele symptomen van de overgang. Naast lichamelijke klachten kunnen wisselingen in de hormoonhuishouding leiden tot slapeloosheid en de meest uiteenlopende klachten en emoties. Uitgebreid onderzoek toont aan dat er een grote behoefte bestaat aan informatie over de overgang. Weten dat ‘het’ overgaat, dat het ‘slechts’ een fase in je leven is, biedt vrouwen heel wat rust. Wat vrouwen in de overgang nodig hebben, is erkenning en begrip!

Tijdens de overgang zijn de fysieke veranderingen in je hersenen van grote invloed op ons welzijn. De temperatuur in je hersenen stijgt en je hormoonspiegels veranderen. Hierdoor worden je temporale kwabben (je intuïtie) en het lymbisch systeem (emotie, motivatie, genot en emotioneel geheugen) beïnvloed, en die invloed zet je aan tot veranderingen in je leven! Zelf bepaal je of je dat ook werkelijk doet.

Je kunt de overgang als crisis, maar ook als een hergeboorte ervaren. Een periode waarin je als vrouw het besluit neemt of je verbitterd wordt…. of niet!

Door oude patronen en overtuigingen los te laten en maskers af te werpen creëer je ruimte voor innerlijke schoonheid, wijsheid, zuiverheid én genot! Je kiest om die wijze en krachtige vrouw te worden die je oorspronkelijk bent!

Into Flow biedt je deskundige begeleiding zodat je kunt worden wie je werkelijk bent!

coverafbeelding-home-medium

 

1-daagse scholing; Hoofdpijnmassage

Ruim 2 miljoen Nederlanders lijden aan een vorm van hoofdpijn. 

Voor veel mensen zorgt hoofdpijn ervoor dat ze niet goed meer kunnen functioneren in het dagelijks leven. Twintig procent van de Nederlanders, dat is één op de vijf, heeft minimaal één dag in de week hoofdpijn.

We kennen diverse vormen hoofdpijn zoals:

Migraine.
Spanningshoofdpijn.
Clusterhoofdpijn.
Medicatie afhankelijke hoofdpijn.
Chronische dagelijkse hoofdpijn.
Kinder migraine.
Aangezichtspijn

Tijdens de cursus werden de volgende zaken besproken:

Uitleg verschillende vormen van hoofdpijn.
Hoofdpijn in het dagelijks leven.
De hoofdpijn massage technieken.
Ontspannende hoofdmassage.
Contra indicaties.

Na deze cursus ben ik in staat om op de juiste wijze bovenstaande technieken toe te passen in mijn massagepraktijk. Ik heb geleerd om op een zachte en unieke wijze mijn cliënten te behandelen zodat hoofdpijn klachten verminderen of verdwijnen.

 

Zonnevlecht

Bewust

Steeds meer mensen zijn bezig met het bewustzijn. Ik vond laatst een mooi stukje van Kathleen Pfeifer over dit onderwerp.

Bewust

Je bewust zijn van jezelf is een gave die met de leeftijd komt – gebruik het om aardig tegen jezelf te zijn. Als ik merk dat ik ergens over loop te piekeren, ben ik me er tegenwoordig van bewust, en ik snap de invloed die negatief denken op je gezondheid kan hebben, dus zeg ik aardige dingen tegen mezelf om te vermijden dat ik in paniek raak of depressief word. Ik zeg dingen als “het komt wel goed, alles komt in orde, je kunt dit…” en “gewoon doorademen”; ik probeer ook dingen uit te vissen in plaats van me overweldigd te voelen door iets. Als ik ergens bedroefd om ben huil ik eens lekker en gooi het eruit. Mezelf rust en tijd geven om ergens kalm over na te denken kan het heilzaamste zijn dat ik kan doen, aangezien het me helpt om de waarheid ergens over te achterhalen.

Kathleen Pfeiffer.

Citaat Tsjwang-tse

De mens kan zijn reflectie niet zien in stromend water,

alleen in stilstaand water.

 

Nascholing; Tinnitus

Tinnitus is geen aandoening dat zich alleen maar in het oor bevindt. En dat geeft perspectief om te onderzoeken waar Tinnitus nog meer mee te maken heeft. Deze training helpt met een bredere kijk te krijgen op de aandoening tinnitus.

Vele boeken en publicaties zijn reeds verschenen over tinnitus. We weten dat er veel versterkende omstandigheden zijn die tinnitus kunnen verergeren maar waar het precies door ontstaat, is nog steeds een groot raadsel. Tijdens deze training heb ik meer inzicht in de belevingswereld met clienten met tinnitus gekregen.

Hoe bereik je een vorm van acceptatie zodat ze bewust met deze aandoening om leren gaan.

 

Tinnitus-Market-1024x683

Opleidingsinstituut BivT

Empathie vermindert pijn

Empathie-768x506

Door een flinke dosis empathie tijdens het consult, voelen patiënten zich gesteund en ervaren ze minder pijn, zo blijkt uit onderzoek. In de meta-analyse, gepubliceerd in The Journal of the Royal Society of Medicine, wordt geconcludeerd dat vooral patiënten met pijn voordeel hebben van empathische positieve boodschappen van arts en therapeut. Ook hun tevredenheid over de ontvangen zorg verbetert.

In de systematische review werden de gegevens van 28 verschillende studies met in totaal meer dan 6000 patiënten gecombineerd. Het geeft extra gewicht aan het argument dat het herstel van patiënten verbetert als artsen en therapeuten meer empathie tonen en als zij zich positief opstellen ten aanzien van het herstel.

Het onderzoeksteam, afkomstig van de Universiteit van Oxford, bestudeerde gerandomiseerde klinische studies naar de werking van empathie en positieve communicatie tijdens consulten. De studies betroffen verschillende patiëntpopulaties waaronder patiënten met pijn, astma, een spastisch colon, artrose en herstel na een chirurgische ingreep. De sterkste motor achter herstel bleek een arts of therapeut te zijn die zich met vertrouwen uitsprak over het herstel van de patiënt.

Hoofdonderzoeker dr. Jeremy Howick, directeur van het Oxford University Empathy programma, zei: ‘Artsen kunnen veel meer doen dan medicijnen verstrekken om patiënten met milde tot matige pijn te helpen. Op basis van deze meta-analyse is het potentieel om de meeste patienten in de huisartspraktijk te helpen met empathie en positiviteit veelbelovend. Of patiënten nu medicijnen nodig hebben of niet, een dosis empathie toevoegen kan hun pijn verminderen en hun angst verlagen.’

 

Bron:
Howick, J., Moscrop, A., Mebius, A., Fanshawe, T. R., Lewith, G., Bishop, F. L., … Onakpoya, I. J. (2018). Effects of empathic and positive communication in healthcare consultations: a systematic review and meta-analysis. Journal of the Royal Society of Medicine, 111(7), 240–252.

Depressie en massagetherapie

Vorige maand heb ik bij mijn nascholing de focus gelegd op Depressie en massagetherapie bij Holos, massageacademie te Utrecht.

De masterclass werd onderricht door Madeleine Verhoeven, een lichaamsgericht therapeut met als specialisatie: Depressie. Zij weet precies de kern te pakken die de problematiek Depressie met zich meebrengt. Om deze reden wil ik jullie haar verhelderende kijk hierop zeker niet onthouden.

 

Hoe holistische massagetherapie kan helpen bij een depressie

door

 

Depressie! Veel mensen hebben er last van, sommige eenmalig, bij anderen is het een terugkerend probleem. Om het op te lossen wordt vaak gegrepen naar antidepressiva. Daarnaast is cognitieve gedragstherapie een behandelwijze die helpt om al pratend je gedachtepatronen in kaart te brengen. De meeste mensen denken echter niet aan holistische massagetherapie wanneer ze last hebben van somberheid, lusteloosheid en een negatief zelfbeeld. Toch kan holistische massagetherapie een verrassende invalshoek zijn wanneer je helemaal vastzit in je lijf, je gedachtes en je emoties.

De effecten van massage op een depressie

Massage heeft effect op heel je lichaam: spieren, bindweefsel, organen, het hormoonstelsel en het zenuwstelsel reageren positief op een aanraking. Ook op psychisch niveau heeft massage effect. Het wordt vaak als troostend, verzachtend en ontspannend ervaren. Onverwerkte gevoelens en stress liggen opgeslagen in je lichaam. Door massage kan dit allemaal voelbaar worden.

Voordat we ingaan op de kracht van holistische massagetherapie, gaan we kijken wat precies het effect is van een massage wanneer je last hebt van depressieve klachten:

  •          Ontspanning

Ten eerste zorgt een massage voor ontspanning. Een depressie wordt vaak veroorzaakt door chronische stress, bijvoorbeeld wanneer je opgroeit in een emotioneel onveilig gezin of een traumatische situatie hebt doorgemaakt. Aangezien je daardoor bedding mist, raakt je systeem bij het minste of geringste van slag en gaat het zelf stressreacties oproepen. Het is alsof je je continu teweer moet stellen tegen dreigend onheil. Een massage helpt je om stresshormonen als adrenaline en cortisol te reguleren en je spieren te ontspannen. Je bloed kan weer stromen en je ademhaling wordt rustiger.

  •          Je bent goed zoals je bent

Een massage spoort het lichaam aan om oxytocine, het knuffelhormoon, te produceren. Zo ga je je als vanzelf wat beter voelen. Een aandachtige en liefdevolle aanraking herinnert je daarnaast ook aan wie je in wezen bent: goed. Het brengt je dus in contact met je ware zelf, iets wat je in een depressie volledig kwijt raakt. Na een massage zijn over het algemeen je zelfveroordelende gedachtes als sneeuw voor de zon verdwenen, je emoties tot rust gekomen en geniet je meer van jezelf en je lichaam.

  •          Minder piekeren, meer voelen

In een depressie leef je voornamelijk in je hoofd, en vaak zelfs daarbuiten. Een eindeloze brei van piekergedachtes trekt alle energie naar boven. Vaak voelt dat ook als het verbreken van contact met je lijf ter hoogte van je keel, je borst of je buik. Een massage trekt daarentegen de energie uit je hoofd weer naar beneden, je lijf in, waar je weer contact krijgt met wie je daadwerkelijk bent. Je hoeft dan niet meer te denken over het verleden of de toekomst, alleen maar te ervaren. Wat een opluchting!

  •          Van stagnatie naar stroming

Depressie gaat ook over stagnatie op allerlei gebieden. Je gedachtes cirkelen in een rondje, je komt niet van de bank af, je weet niet meer waar je het voor doet, je geniet nergens van. Het is dus een aandoening die gaat over stuurloosheid en futloosheid. Er is geen energie en geen richting. Een massage helpt echter om je lijf weer te laten stromen. Niet alleen je bloed maar ook je energie wordt gestimuleerd om in beweging te komen. De koude plekken worden weer warm en je moeheid kan eruit. Opeens kun je weer voelen dat je meer bent dan een depressie.

Wat is de meerwaarde van holistische massagetherapie?

Holistische massagetherapie gaat niet alleen over masseren en aanraken, maar ook over bewustwording. Gedachtes, emoties en lichamelijke sensaties zijn geen afzonderlijke eenheden, maar spiegels van elkaar. Als het een verandert, bewegen de andere mee.

Iemand met een depressie heeft niet alleen negatieve gedachtes, maar bevindt zich ook in een emotionele roller coaster en zit opgesloten in zijn lijf: gespannen spieren, een hoge hartslag, hoofd- en buikpijn, pijnlijke nek, schouders, onderrug, druk op de borst, moeite met doorademen en ga zo maar door. Het lijf geeft daarmee uitdrukking aan hoe je in je vel en je leven zit. Met behulp van massagetherapie kun je dan ook veel te weten komen over wie jij bent en volgens welke overtuigingen je je leven leidt.

Bewustwording

Tijdens een sessie massagetherapie ben je met volledige aandacht bij je lichaam waardoor je gaat ervaren wat het lijf je te vertellen heeft. De ene plek is aangenaam, één centimeter verderop ervaar je pijnlijke sensaties en word je je gewaar dat je je hart op slot zet of dat je met je rug tegen de muur staat… Elke plek krijgt de aandacht die het verdient. Typisch voor een depressie is dat er een discrepantie is tussen wie je bent en hoe je vindt dat je zou moeten zijn. Het juist interpreteren van emoties is daardoor heel ingewikkeld.

Door massagetherapie leer je langzamerhand weer een gezonde relatie met jezelf en je signalen op te bouwen. Het gaat erom dat je de pijnlijke plekken in je lichaam, je moeilijke emoties en je nare gedachtes niet afwijst, maar ze accepteert zoals ze zijn. Door aandachtig te luisteren naar alles wat zich aandient, leer je jezelf kennen en komt er meer ruimte. De uitnodiging is dus om naar de pijn toe te gaan, deze te omarmen en te onderzoeken. Je zult merken dat je ergste draken eigenlijk baby’s zijn die al die tijd wanhopig om aandacht gevraagd hebben. Piekergedachtes, stagnatie en levensmoeheid kunnen zo transformeren in inzicht, stroming en levenslust.